Latest News

17/02/16

Energeoteks delegation till Jakarta-Indonesien med Energi- & Samordningsminister Ibrahim Baylan

Energeoteks samarbete med Regeringen och Energi- och Samordningsminster Ibrahim Baylan bereder nya möjligheter för etableringar av Energeoteks nya och innovativa system NxGeo för lågtempererad geotermisk energiomvandling till el, värme och kyla. Del…
Read More
17/02/15

Energeotek samverkar med partnern Plantagon och 24 andra företag kring den nya ISO-standardieringen för Smarta Hållbara Städer

Energeotek i samverkan med partnern Plantagon och 24 andra teknik- och vetenskapsspecialister och internationella organisationer medverkar till den nya ISO-standardieringen för Smarta Hållbara Städer. Energeotek är det ena av endast två utvalda ener…
Read More
17/02/15

Swedish energy to Indonesia

Swedish energy to Indonesia This week the government signs a new energy deal with Indonesia. The aim is to open the doors to more trade and according to Energy Minister Ibrahim Baylan there is great potential. The minister is leading a delegation …
Read More
17/02/15

Energeotek deltar i delegationsresa till Indonesien med Energiminstern och Energimyndigheten

Energeotek deltar just nu i delegationsresan till Indonesien tillsammans med Energimyndigheten, Business Sweden och Sveriges ambassad i Jakarta ledd av samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan och Energimyndighetens generaldirektör Erik Brands…
Read More
16/09/27

Energeotek deltog i EGC 2016 i Strasbourg

Energeotek närvarade på geotermikonferensen EGC 2016 i Strasbourg.
Read More
16/09/15

Ny hemsida

Vi har nu lanserat vår nya hemsida. Ni är välkomna att surfa in på den och ta en titt.
Read More
16/09/09

Energeotek fick besök av Penilla Günther från energikomissionen

Energeotek fick besök av Penilla Günther från energikomissionen
Read More
16/07/18

Energeotek nominerat till topp Nordic Cleantech Award

Energeotek finns bland de 13 svenska företag som är utvalda att gå vidare. Läs mer om Clean Tech Open Energeotek Sweden Energeotek presents how the world can have renewable clean baseload energy 24/7/365 virtually anywhere! Ener…
Read More
16/07/18

Energeotek listas på Stockholm Cleantech Hotlist bland Europas ledande innovationsbolag

Energeotek samt den nya innovativa systemtekniklösningarna och affärsmodellerna för etablering av lokalt producerad, förnyelsebar, ren och kostnadseffektivare basenergi s.k. NxGeo-anläggningar, listas idag på Stockholm Cleantech Hotlist bland Europa…
Read More
16/07/18

Varumärken och systempatent för stärkt marknadsposition

Varumärken och systempatent för stärkt marknadsposition Som komplement till det tekniska systempatent som Energeotek AB - via vår samarbetspartner AWA Patent- lämnade in för registrering runt årsskiftet har nu även registreringarna av v…
Read More