Latest News

17/06/05

Första bidraget till ny geotermi

Pressmeddelande • Jun 02, 2017 14:56 CEST Sveriges första djupgeotermiska kraftvärmeverk kan bli verklighet i Karlskoga. Det hoppas Naturvårdsverket vilka som första svenska myndighet nu praktiskt vill stimulera utvecklingen …
Read More
17/05/22

Royal School of Technology, Sweden (KTH) and Energeotek starts cooperation on deep geothermal systems.

Energeotek's research, development and preparations to establish Energeotek's innovative and potentially revolutionary new renewable energy system NxGeo for conversion of abundant low temperature geothermal heat to electricity, heating and cooling f…
Read More
17/05/22

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Energeotek inleder samarbete gällande djupgeotermin.

Energeoteks forskning och utveckling samt förberedelser för att etablera Energeotek's innovativa och potentiellt revolutionernande nya förnyelsebara energisystem NxGeo för omvandling av lågtempererad geotermisk värme till el, värme och kyla för Smar…
Read More
17/05/20

Energeotek firar beviljat stöd från Naturvårdsverket

Pengar till förstudie NÄRINGSLIV: Anna-Maria Béregi Amnéus, vd och grundare till Energeotek, är glad Den geotermiska energirevolutionen och nästa generations förnyelsebara energisystem är fraser som återkommer på displayen när Energeotek firar a…
Read More
17/05/18

Swedish Environmental Protection Agency announces support for Karlskoga City’s geothermal energy transformation.

Swedish Environmental Protection Agency today announced support for Energeotek’s with consortia partner’s application for support for the plan to complete the started prestudy for the geothermal pilot establishment in Karlskoga, Sweden. The prestud…
Read More
17/05/18

Naturvårdsverket beviljar stöd för Karlskogas energiomställning genom geotermi.

Naturvårdsverket har idag beslutat bevilja stöd till Energeoteks med konsortiepartners ansökan om stimulans för planen om att fullfölja den inledda förstudien för geotermisk pilotetablering i Karlskoga. Förstudien innefattar etableringsplanen av 15 …
Read More
17/02/27

KD vill skapa ett Energiutvecklingscentrum i Karlskoga, vill starta en försöksanläggning

Programförklaringen är ett ytterligare kvitto på att det råder bred samstämmighet bland befolkningen, kommunen och näringslivet i hela Karlskoga som nu alla verkar för ytterligare åtgärder för att möjliggöra den mer hållbara samhällsutvecklingen. Må…
Read More
17/02/24

Nacka Företagarträff 2017

Energeotek var med och ställde ut på Nacka företagarträff 2017 och fick många överraskande positiva och bra kontakter både lokala Nackaorinterade, regionala från Sverige.... och internationella spännande från bl.a. Kina, Indonesien, Somalia, Egypten…
Read More
17/02/16

Energeoteks delegation till Jakarta-Indonesien med Energi- & Samordningsminister Ibrahim Baylan

Energeoteks samarbete med Regeringen och Energi- och Samordningsminster Ibrahim Baylan bereder nya möjligheter för etableringar av Energeoteks nya och innovativa system NxGeo för lågtempererad geotermisk energiomvandling till el, värme och kyla. Del…
Read More
17/02/15

Energeotek samverkar med partnern Plantagon och 24 andra företag kring den nya ISO-standardieringen för Smarta Hållbara Städer

Energeotek i samverkan med partnern Plantagon och 24 andra teknik- och vetenskapsspecialister och internationella organisationer medverkar till den nya ISO-standardieringen för Smarta Hållbara Städer. Energeotek är det ena av endast två utvalda ener…
Read More