Träffa Energeotek på Rotary Talks 2015 9:e februari

Träffa representanter från Energeotek på Rotary Talks 2015 seminarium 9/2 kl. 17.30 i på Sollentuna Scandic Star Hotel. Lyssna på bl.a Professor Johan Rockström och Anders Wijkman om deras förslag till lösningar gällande moder jords överlevnad.

  • ”Hur kan vi undvika att köra planeten i konkurs?”

    Miljöexpexperterna Anders Wijkman och Johan Rockström föreläser genom ett interaktivt samspel med varandra.
    Föredragets rubrik anknyter till deras bok ”Bankrupting Nature”. De kommer med en analys av helheten - dvs de sociala och ekologiska utmaningar vi står inför, med mest fokus på klimat, resurser och biologisk mångfald. Förslag till lösningar kommer också.

Se hela programmet här: http://www.rotary.se/_default/orgdis/Resource.aspx?id=288422