Träffa Energeotek på Connect Green 8/6

Investeringsmöte fokus Cleantech – svensk miljöteknik

Värd för aktiviteten

Tid och plats

Datum: 2016-06-08
Tid: 10:30 - 12:00
Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98 , Stockholm

Energeotek AB – Söker 15 MSEK
Christofer Friberg

Energeotek AB erbjuder ”NxGeo” nya systemtekniklösningen för förnyelsebar energi. NxGeo är nästa generations skalbara geotermiska systemlösning för etableringar av utsläppsfri basenergi dvs. elektricitet, värme, kyla samt kaskadbaserad energi. Med utgångspunkt av forskningen och utvecklingen under åren 2011-2015 färdigställdes det unika grundkonceptet för NxGeo samt bolagets systempatentansökan. Målgrupperna är bl.a. länder/regeringar/myndigheter, städer, industrier, energibolag, större fastighets och byggföretag, samt investerarna inom cleantech ofta med utgångspunkt i ICT-sektorn. Marknaden för ren utläppsfri energi som levereras 24/7/365 mot globala marknader är enorm och snabbt accelererande.