Nyanställd på Energeotek

Oskar Dahlin (28 år ) har anställts i det geotermiskt inriktade energiföretaget Energeotek AB.

Uppdraget är främst att förstärka pågående forsknings- och utvecklingsatsningar vid huvudkontoret i Karlskoga samt arbeta med utredningar och förstudier kopplat till etablering av framtida geotermiskt baserade kraftvärmeverk i Sverige och internationellt.

Se pressrelease