Nacka Företagarträff 2017

Energeotek var med och ställde ut på Nacka företagarträff 2017 och fick många överraskande positiva och bra kontakter både lokala Nackaorinterade, regionala från Sverige.... och internationella spännande från bl.a. Kina, Indonesien, Somalia, Egypten.

www.foretagartraffen.se

2017-02/20170222-154308.jpg
2017-02/nackam-ssan.jpg