Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Energeotek inleder samarbete gällande djupgeotermin.

Energeoteks forskning och utveckling samt förberedelser för att etablera Energeotek's innovativa och potentiellt revolutionernande nya förnyelsebara energisystem NxGeo för omvandling av lågtempererad geotermisk värme till el, värme och kyla för Smarta Hållbara Städer och Industrier globalt, förstärks nu ytterligare genom samarbetet med KTH.

Kungliga Tekniska Högskolan bedriver forskning och utveckling inom geoenergi- och geotermiområdet. Dessa verksamheter bedrivs bl.a. med koppling till institutionerna för Energiteknik och Geologi. Inom KTHs institution för Energiteknik samlas utvecklingsprojekten för geoenergi och geotermi under samlingsnamnet Effsys. Samarbetet innebär bl.a. att KTHs Master-studenter ges möjlighet att med avancerade datasimuleringstekniker närmare studera, dokumentera och visualisera de termodynamiska effekternan hos de förnyelsebara basenergisystem som NxGeo-systemens djupgeotermiska värmeväxlare innefattar.

För mer information om NxGeo®-projektet med KTH:

https://www.kth.se/en/itm/inst/energiteknik/utbildning/examensarbete/modelling-and-simulation-for-optimizing-a-geothermal-heat-exchange-system-1.729703

För mer information om NxGeo® för Smarta Hållbara Städer och Industrier globalt:

Energeotek AB

Alfred Nobel Science Park

Gammebackavägen 4b

691 51 Karlskoga

www.energeotek.se

info@energeotek.se