KD vill skapa ett Energiutvecklingscentrum i Karlskoga, vill starta en försöksanläggning

Programförklaringen är ett ytterligare kvitto på att det råder bred samstämmighet bland befolkningen, kommunen och näringslivet i hela Karlskoga som nu alla verkar för ytterligare åtgärder för att möjliggöra den mer hållbara samhällsutvecklingen. Målbilden är att skapa nya arbetstillfällen och effektivare hållbar välfärdsutveckling för hela Karlskoga-regionen. Programförslaget passar väl in i Karlskoga kommuns övergripande strategi och plan med åtgärder för att möjliggöra stärkt ekonomi, nya hållbara arbetstillfällen inom industrin, forskningen/utvecklingen samt inom alla samhällsviktiga områden genom åtgärderna för ökat miljöskydd och hållbar energiförsörjning. Programförklaringen är likväl lösningen för hela Sveriges förstärkta hållbarhetsutveckling samt för Sveriges internationella energisamarbeten, bakom förslaget står Penilla Gunther, ledamot av Sveriges Energikommission http://www.energikommissionen.se/ och Sveriges Riksdag https://www.riksdagen.se/

Läs om nyheten här
http://nwt.se/karlskoga-degerfors/2017/02/27/vill-starta-en-forsoksanlaggning?refresh=true

2017-02/2577220-1-.jpg
2017-02/illustration-kd-programf-rslag-karlskoga-2017-02-27.jpg