Energeotek lanserar nya rena och effektivare svenska energisystemet NxGeo under COP21 i Paris

Paris den 10 december 2015.

Trots flera år av förberedelser för att FN:s klimatmöte Cop21 – till skillnad från det misslyckade mötet i Köpenhamn 2009 – ska bli en succé har den inledande veckans tjänstemannaförhandlingar gått trögt. En värld av 7 miljarder människor väntar med spänning, förväntan och förhoppning på att världens ledare äntligen "fem i tolv" skall kunna enas om något konstruktivt gemensamt förslag denna gång då den akuta globala miljöförstöringen och de negativa riskfyllda klimatförändringarna måste bromsas.

Mitt i detta intensiva förhandlande och arbete bland experter, tjänstemän, politiker, regeringar och världsledare för att kunna enas om gemensamma miljöskyddande riktlinjer, lanserar svenska energiteknikbolaget Energeotek från Paris idag genom bl.a. pressmeddelande, se separat Energeotek pressmeddelande 2015-12-10, sitt erbjudande och systemtekniklösning för den globala förnyelsebara, rena och effektivare energiförsörjningen. NxGeo® från Energeotek levererar det värdefulla och nödvändiga globalt tillgängliga tillskottet av lågtemperaturbaserad geotermisk energiförsörjning som komplement till sol, vind och vatten. Nu återstår bara att beslutsfattarna och investerarna tar till sig budskapen och de nya möjligheterna till kombinerad energiomställning, goda affärer och hållbar samhällsutveckling! "- För första gången har vi en globalt, tids- och platsoberoende och fullt skalbar förnyelsebar energilösning 24/7/365 som svar på världens akuta behov av ren och effektivare energiomställning. Att lösningen dessutom kommer från Sverige och utgör basen för betydande exportmöjligheter globalt gör att vi svenskar kan känna oss extra stolta idag", meddelar Energeoteks VD och grundare, forskaren och entreprenören Anna-Maria Béregi Amnéus.