Energeotek firar beviljat stöd från Naturvårdsverket

Pengar till förstudie
NÄRINGSLIV: Anna-Maria Béregi Amnéus, vd och grundare till Energeotek, är glad
Den geotermiska energirevolutionen och nästa generations förnyelsebara energisystem är fraser som återkommer på displayen när Energeotek firar att det finns pengar till förstudien. Äntligen! utbrister Anna-Maria Béregi Amnéus, vd och grundare.
– Vi ansökte om 4,2 miljoner och har fått 1,7 miljoner i bidrag från Naturvårdsverket. Resten kommer från våra egna finansiärer, säger Anna-Maria Béregi Amnéus i väntan på att gästerna till fredagsförmiddagens mingel ska anlända.
– Vi firar att Naturvårdsverket beviljat stöd till vår förstudie om byggandet av ett geotermiskt kraftvärmeverk. Äntligen har regeringen, via en myndighet, fått upp ögonen för vad geotermi och Energeotek kan betyda i framtiden tillägger hon och avslöjar att förstudien redan påbörjats och ska vara klar i höst.
– Det här öppnar alla möjligheter till att skaffa ett showcase i Karlskoga, konstaterar hon.


Martina Björck, vd Karlskoga Näringsliv & Turism, minglar med Simon Paul som är Energeoteks man i Indien.
Målet är att bygga en anläggning som producerar 15 megawatt 90-gradigt vatten som ska direkt in i det befintliga fjärrvärmenätet. Det motsvarar cirka 50 procent av dagens energibehov i Karlskoga och skulle bland annat innebära att Karlskoga kan sluta med torveldning.
– Inga utsläpp, inga skorstenar, påpekar Christofer Friberg som hjälpt Anna-Maria Béregi Amnéus med marknadsföring, finansiering och affärsutveckling sedan 2012.
– Det har tagit oändligt lång tid att komma hit och vi har stött på stort motstånd, konstaterar Anna-Maria Béregi Amnéus som bildade aktiebolaget Energeotek 2011 och länge var ensam ägare. Nu har hon kvar runt 40 procent av aktierna och har sålt 40 procent till RAF Group i Stockholm medan resterande del av aktiestocken är spridd på mindre aktieägare.
När hon presenterade Energeotek skulle det börja borras i Ungern hösten 2013, ett datum som flyttades fram. Men referensanläggningen i Ungern skulle vara klar hösten 2015. Det blev ingenting av de planerna. Anna-Maria Béregi Amnéus säger att det stöp på finansieringen och att det under resans gång kom in krafter som ville att referensanläggningen skulle hamna i Sverige.
Nu kan det bli så och målet är att anläggningen ska hamna i Karlskoga.
– Det finns sol, vind och vatten och nu talar man om geotermi som det fjärde benet på stolen, säger Christofer Friberg och beskriver geotermi som en demokratisk energiform.
– Ingen kan äga energin i berggrunden, den kan bara delas, säger han och berättar att den här formen av energi, mellan 60 och 120 grader, finns överallt på jorden. Det handlar om att i ett första steg borra sig fem, sex kilometer ned i berggrunden och sedan har Energeotek utvecklat en teknik för att ta tillvara energin.
– Det är mycket tack vare Christofer Friberg och Kjell Eriksson som det lossnat. De har åkt runt och pratat med kommuner, finansiärer och organisationer och har varit bättre än mig på att förklara vad det handlar om, säger Anna-Maria Béregi Amnéus och berättar att Energeotek har fyra personer anställda och ytterligare sex som hjälper till.
– Vi har fått mycket stöd från Karlskoga kommun, Kemab, Karlskoga Näringsliv & Turism och Alfred Nobel Science Park och det har betytt mycket, tillägger hon.
Anna-Maria Béregi Amnéus får frågan om en försäljning av Kemab skulle påverka Energeoteks satsning och svarar att oavsett vem som äger Kemab borde denne vara intresserad av förnyelsebar energi till låg produktionskostnad och med låga underhållskostnader.


• Benny Abrahamsson
0586-72 13 35
benny.abrahamsson@karlskogatidning.se

Bild 1) Anna-Maria Béregi Amnéus, vd och grundare av Energeotek, och Christofer Friberg, som jobbar med marknadsföring, finansiering och affärsutveckling, firar pengarna till förstudien.

Bild 2) Martina Björck, vd Karlskoga Näringsliv & Turism, minglar med Simon Paul som är Energeoteks man i Indien.

Benny Abrahamsson

se hela artikeln här: https://www.energeotek.se/files/naturvårdsverket%20artikel%2020170520/karlskogakuriren-20170520-naturv.pdf

2017-05/naturv-rdsv-20170522-nr-1.jpg
2017-05/naturv-rdsv-nr-3.jpg
2017-05/img-00611.jpg
2017-05/18486198-10213275038214842-81522878023644776-n.jpg
2017-05/18555848-10209891224617428-3462712257867294477-n.jpg
2017-05/18557449-10209891224977437-2396434711762186784-n.jpg
2017-05/18527549-10213275035454773-7660532203599912429-n.jpg
2017-05/18557073-10213275035414772-7378763535204005221-n.jpg
2017-05/18581881-10209891224657429-3034721697309805720-n.jpg
2017-05/18581972-10213275038174841-657304992457139446-n.jpg
2017-05/1495465479_img-00611.jpg