Energeotek Pressrelease under klimatkonferensen i Paris

Paris, Stockholm och Karlskoga den 10 december 2015

Pressmeddelande

Nytänkande för global miljö- och energiteknik lanseras vid miljökonferensen i Paris

Det svenska initiativet presenterat vid miljökonferensen COP 21 kan bli en viktig del i lösningen av världens framtida energibehov. Det hävdar svenska innovationsföretaget Energeotek från Karlskoga och Stockholm vars nya systemtänkande på området djupgeotermi kombinerar de senaste rönen inom avancerad 3-dimensionell djupborrningsteknik och energiomvandling av även lågtempererade vätskeflöden från den geotermiska värmen. I systemet byggs geotermiska värmebatterier i direkt i berggrunden. Därmed skapas möjligheter att på valfria platser i världen utan miljöpåverkan utnyttja de enorma energimängderna som strålar ut från jordens inre enormt heta kärna till hela jordklotet. Detta för att skapa såväl ren och effektiv elektricitet som fjärrvärme, kyla och för andra energikrävande behov i hela samhället samt för bl.a. biogas, och vätgas.

-”Det är med stor tillfredsställelse vi på COP21 inom ramen för New Nordic Climate Solutions och tillsammans med organisationer och instanser som bland andra World Wildlife Foundation, Business Sweden, Swedish Energy Agency m.fl. nu kan presentera detta globala bidrag till en framtida miljöanpassad och ekonomisk energilösning ”, kommenterar forskaren och grundaren av Energeotek AB, Anna-Maria Bérégi Amneus.

……………………………………………………………………………..

Ytterligare information via info@energeotek.se eller per telefon +46 70 792 20 64.