Årets Mentor

Årets Mentor 2011 – Tommy Thalbäck
På mässan Eget Företag den 5 oktober utsågs Tommy Thalbäck, VD för Karlskoga Energi & Miljö som Årets Mentor 2011.

Mentorn: ”När man är ny har man inte råd att trampa alltför fel”
Tommy Thalbäck, Årets Mentor 2011 är koncernchef för kommunägda Karlskoga Energi & Miljö med fem dotterbolag och med 150 anställda och 450 Mkr i omsättning. Företaget ansvarar för kommunens elnät, kraftvärme, dricksvatten, sophantering och bredbandsutbyggnad. Som VD är han van vid mentorsrollen och har dessutom ett starkt idrottsintresse inte minst inom Örebro SK. Hans kunskaper och intresse av grön energi gjorde att han ville hjälpa sin adept, som startat ett företag för geotermisk utvinning av elektrisk energi.

– Det viktigaste var att sätta delmål och att ta fram ett förstklassigt investeringsprospekt. Samt att ställa de rätta frågorna, för när man är ny har man inte råd att trampa alltför fel. Det är roligt att jobba med unga entreprenörer med ett driv och engagemang och som har tagit fram ett större grepp för samhällets energiomställning. Det är ett fantastiskt projekt med jättestora möjligheter, säger han.

Adepten: Min mentor har gett mig mer än jag trott vara möjligt
Tommy Thalbäcks adept Anna-Maria Béregi Amnéus är kemiingenjör från Chalmers och har ett starkt miljöintresse. Hon tycker inte om att slösa med energi och med sin ungerska bakgrund väcktes idén att utvinna värme och elektricitet från hetvatten i jordens inre. Det finns enligt Anna-Maria Béregi Amnéus tillräckligt med värme i jorden för att ersätta större delen av världens energibehov eller motsvarande 260 miljoner kärnkraftverk. Nu vill hon genom sitt företag Energeotek genomföra sin affärsidé i Ungern som har god tillgång på just sk termisk aktivitet.

– Jag behöver hjälp med den affärsmässiga biten. Och min mentor har gett mig mer än jag trott varit möjlig. Jag har nu satt upp en ekonomisk plan och kartlagt mina samarbetspartners. Min mentor har hjälpt mig med affärsutveckling och nätverk och fått mig på rätt spår. Som vilsen och ensam nyföretagare hjälper det mycket med ett stöd från en mentor, säger Anna-Maria.

Läs mer i artikeln från tidningen Eget företag

https://www.energeotek.se/files/årets%20mentor/eget-foretag-mentor-nr-4-11-kopia.pdf

2017-02/-rets-mentor-2011-28635p.jpg
2017-02/arets-mentor-2011-1karsloga-new-medium.jpg
2017-02/tommy-am-kemab.jpg
2017-02/image-1-.asp.jpg
2017-02/h-mta.jpg